Naziv projekta

Ulaganje u IKT infrastrukturu radi povećanja konkurentnosti tvrtke KOMOP d.o.o.
Šifra projekta: KK.03.2.1.19.0429

Kratki opis projekta


Radi daljnjeg razvoja poslovanja te učinkovitije organizacije i optimizacije poslovnih procesa, Prijavitelj planira nabavku specijaliziranih softvera za upravljanje procesom pružanja specijaliziranih usluga servisiranja i proizvodnje habajućih rezervnih dijelova za komunalne i građevinske strojeve i vozila. Prijavitelj posjeduje iskustvo u provedbi projekta odgovarajuće vrijednosti, a za provedbu će se imenovati projektni tim s odgovarajućim kvalifikacijama i kompetencijama koje su usklađene s aktivnostima projekta. Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

a) Nabavka IKT poslovnih rješenja namijenjena optimiziranju poslovnih procesa u poduzeću,
b) Upravljanje projektom,
c) Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj ovog projekta je nabavka softverskog rješenja za potrebe razvoja Prijavitelja koje treba omogućiti upravljanje dokumentacijom unutar tvrtke (Document Management System) te ERP za učinkovito upravljanje resursima tvrtke. Aplikacije će omogućavati upravljanje uslugama servisa i popravaka, optimalnu organizaciju proizvodnje habajućih rezervni dijelova, upravljanje stanjem skladišta rezervnih dijelova, upravljanje nabavom te praćenje isporuka i prodaje. Nadalje, osim softvera, tvrtka će nabaviti i odgovarajući hardware koji će omogućiti primjenu IKT-a i softvera na svakom pojedinačnom radnom mjestu izravno ili neizravno vezanih uz proizvodnju rezervnih dijelova i isporuku usluga servisiranja.

U okviru projekta postići će se sljedeći rezultati:

a) Nabavljena i instalirani softveri i oprema;
b) Unaprijeđeno 8 poslovnih procesa Prijavitelja (Upravljanje imovinom, Prodaja, Nabava, Računovodstvo i financije, Logistika, Strateško planiranje, Upravljanje rizicima, Proizvodnja rezervnih dijelova i servisne usluge),
c) Zadržani svi postojeći zaposlenici,
d) Zaposlen najmanje jedan novi djelatnik.

Specifični ciljevi projekta su:

a) Povećanje prihoda od prodaje,
b) Povećanje kapaciteta za pružanje usluga,
c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

a) financijska održivost,
b) održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja,
c) tržišna održivost.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.173.859,38 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 911.247,50 HRK
Udio EU u financiranju projekta iznosi 500.730,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta
01.03.2020. – 01.03.2021.

Kontakt za više informacija
e-mail: info@komop.hr