LIEBHERR – Autobetonske pumpe

LIEBHERR – Kamioni miješalice

LIEBHERR – Pokretne trake za kamione miješalice

LIEBHERR – Stacionarne betonske pumpe

LIEBHERR – Pogoni za proizvodnju betona

LIEBHERR – Sistemi za recikliranje betona

LIEBHERR – Autobetonske pumpe

LIEBHERR autobetonske pumpe proizvode se isključivo u Njemačkoj i ispunjavaju najviše standarde sigurnosti i ekonomičnosti. Dugi radni vijek, niski troškovi održavanja, lagana izmjena potrošnih dijelova, komponente uglednih proizvođača, vlastito razvijeni sustav podupiranja i visoka prodajna cijena – samo su neki elementi koji LIEBHERR autobetonske pumpe čine sigurnom i opravdanom investicijom.

XXT podupirači

LIEBHERR je razvio XXT sustav podupiranja ekskluzivno za LIEBHERR autobetonske pumpe koji omogućava siguran i stabilan rad i na uskim područjima rada. S XXT sistemom čak i na uskim prostorima prednje noge mogu se izvući ispred kabine vozila što povećava prostor rada i do 70%.

XXT podupirači koncipirani su tako da se sila prenosi s grane direktno na podupirače i nema pritiska grane na šasiju. Podupirači se okreću u istoj točki, što olakšava rad s podupiračima, a XXA upravljanje stabilnošću dozvoljava samo sigurne pokrete, ovisno o stanju podupirača i grana.

Stabilne i sigurne grane

Čelična konstrukcija grane otporna na savijanje osigurava stabilan i ravnomjerni rad kod ugradnje betona s minimalnim vibracijama. Težina je uravnoteženo raspoređena jer se cijevi naizmjenično usmjeravaju na lijevoj i desnoj strani grane. Veliki vijci i hidraulični cilindri pridonose ravnomjernom, sigurnom vođenju grane. Zbog male širine grane ulazak u otvore zgrada je lagan i fleksibilan.

Jake jedinice za pupanje

Geometrija lijevka i veličina otvora za usis osiguravaju visoku snagu pumpanja s visokim stupnjem učinkovitosti. Pogon pumpe nalazi se unutar jedne jedinice „Powerbloc“ u koju su integrirani svi hidraulični elementi. „Powerbloc“ jedinica novost je u svijetu betonskih pumpi, a obilježavaju ju visoka snaga, mirnoća prilikom pumpanja i robusnost.

Vertikalni doseg: od 4,90 – 49,10 m

Horizontalni doseg: od 19,70 – 44,40 m

Visina rasklapanja: od 4,90 – 13,70 m

Maksimalni kapacitet pumpe: 138 – 167 m3/h

Maksimalni pritisak: 80 bara

LIEBHERR – Kamioni miješalice

LIEBHERR je razvio novu generaciju kamiona miješalica s težištem na sigurnosti, ergonomiji i ekonomičnosti. Odlikuje ju veća korisna nosivost zbog smanjenja prazne mase, povećan kapacitet nosivosti vode, široki lager miješalice za poboljšanu sigurnost, olakšano pranje i lagano rukovanje.

U suradnji s renomiranim proizvođačem čelika LIEBHERR je razvio LICROS 500 čelik za bubanj miješalice. Posebni čelik sadrži izuzetno čvrste titan-karbonitride i optimalni udio kroma čime je dugoročno otporan na trošenje.

Opcionalno upravljanje miješalicom Litronic-EMC omogućava upravljanje brojem okretaja i zakretnog momenta dizelskog motora prema potrebi. Time se smanjuje potrošnja goriva i trošenje na pogonskom sklopu. Funkcijom Constant-Speed-Drive povećava se vijek miješalice smanjenjem okretaja bubnja za vrijeme vožnje.

Nosivost vode: od 8,4 – 13,3 m3

Geometrijski kapacitet bubnja: od 13,2 – 20,4 m3

Kapacitet friškog betona: od 7 – 12 m3

LIEBHERR – Pokretne trake za kamione miješalice

LIEBHERR pokretne trake savršena su nadopuna LIEBHERR kamionima miješalicama za posljednjih par metara gradilišta. Traka se može koristiti u roku par minuta a odgovarajuća površina za podupiranje osigurava visoku stabilnost. Osim betona trake mogu prenositi i drugi materijal, kao što su pijesak i šljunak. Postoji i u teleskopskoj izvedbi za još lakši pristup na gradilištu.

Domet: od 11,5 – 16,2 m

Kapacitet: 70 m3/h

Brzina trake: 3,5 m/s

Težina: ovisno o opremi i izvedbi

LIEBHERR – Stacionarne betonske pumpe

Robusne LIEBHERR stacionarne pumpe na kotačima ili gusjenicama izvedene su za sve vremenske uvjete. Ekonomično su rješenje za prijenos betona u daljinu i visinu putem betonskih sistema za raspodjelu i traka. Ne zauzimaju puno mjesta i brzo se postavljaju. Sustav za upravljanje omogućava optimalno pumpanje u svim smjerovima. Pumpa je montirana na robusni čelični okvir, a zaštitna kutija štiti od vremenskih uvjeta i smanjuje buku.

Maksimalni kapacitet: od 66 – 135 m3/h

Maksimalni pritisak: od 55 – 160 bar

Snaga motora: od 75 – 160 kW

LIEBHERR – Pogoni za proizvodnju betona

LIEBHERR pogoni za proizvodnju betona dolaze u vertikalnoj i horizontalnoj izvedbi. Modularnom izgradnjom mogu se prilagoditi svim potrebama i uvjetima. Ovisno o izvedbi i potrebama koriste se prstenaste ili dvoosovinske LIEBHERR miješalice.

Compactmix – Mala betonara za efikasnu i ekonomičnu proizvodnju kvalitetnog betona. Popularna je zbog kompaktne veličine i visoke produktivnosti.

Kapacitet: 60 m3

Veličina miješalice: 1,0 m3

Betomix – Betonara izgrađena od blokova

Kapacitet: 100 – 210 m3

Veličina miješalice: 2,25 – 4,5 m3

Mobilmix – Za maksimalnu mobilnost – mogu se jednostavno i brzo transportirati, a zbog jednostavnog sistema slaganja mogu se brzo staviti u pogon.

Kapacitet: 30 – 115 m3

Veličina miješalice: 0,50 – 2,50 m3

Betomat – vertikalna izvedba omogućava ekonomičnu proizvodnju na maloj površini. Namijenjen za proizvodnju transportnog betona kao i za gotov beton i betonsku galanteriju.

Kapacitet: 69 – 260 m3/h

Veličina miješalice: 0,50 – 4,50 m3

LCM 1.0 – horizontalna betonara povoljna za nabavu i u korištenju.

Kapacitet: 69 m3/h

Veličina miješalice: 1,0 m3

LIEBHERR – Sistemi za recikliranje betona

LIEBHERR sistemi za recikliranje betona garantiraju ekološki prihvatljivu ponovnu uporabu ostataka betona i vode za ispiranje. Prikladni su za korištenje ostataka betona na gradilištu kao i za ostatke vode i betona iz betonara, kamionskih miješalica i betonskih pumpi.

Šoder i pijesak se dobro ispiru i mogu se sigurno koristiti za ponovnu proizvodnju. Uz bogat izbor dodatne opreme sustav se može prilagoditi ovisno o mogućnostima i željama klijenta.

Sistemi za recikliranje postoje u dvije izvedbe – u obliku pužnice i u obliku korita.

Kapacitet: 10 – 22 m3/h