Naziv projekta

Izrada strategije digitalne transformacije poduzeća KOMOP d.o.o.

Šifra projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V3.0019

Kratki opis projekta

Projekt izrade digitalne transformacije ima potencijal značajno doprinijeti konkurentnosti poduzeća KOMOP d.o.o. Tvrtka od svojih početaka nastoji ulagati u digitalizaciju, što postaje sve izazovnije radi razvoja poslovanja. Tome svjedoči i odobren projekt na Pozivu Bespovratne potpore za digitalizaciju u kojem je fokus Prijavitelja bio na digitalizaciju sljedećih poslovnih procesa:

 • proces logistike,
 • proces natječaja javne nabave,
 • proces upravljanja ljudskim potencijalima,
 • proces upravljanja imovinom,
 • proces strateškog planiranja.

Procesi za koje će se izraditi strategija kroz predloženi projekt i vaučer za izradu strategije digitalne transformacije su:

 • proces pružanja korisničke podrške,
 • administracija poslovanja,
 • osiguranje kvalitete i kontrola.

Ključni koraci u postizanju konkurentske prednosti uključuju definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i izradu mjera za njihovo postizanje. Kroz provedbu projekta očekuje se realizacija sljedećih koraka:

 1. Analiza trenutnog stanja: Prvi korak za odabranog dobavljača je provesti temeljitu analizu trenutnog stanja poduzeća što uključuje procjenu postojeće tehnološke infrastrukture, operativnih procesa, digitalnih kapaciteta, kao i tržišnih trendova i konkurencije. Cilj je identificirati snage, slabosti, prilike i prijetnje vezane uz cjelovitu digitalnu transformaciju.
 2. Definiranje ciljeva digitalne transformacije: Na temelju analize, poduzeće će postaviti jasne, mjerljive i ostvarive ciljeve digitalne transformacije, s posebnim naglaskom na korisničku podršku i razvoj proizvoda.
 3. Identifikacija ključnih mjera: Nakon postavljanja ciljeva, Prijavitelj će zajedno s vanjskim stručnjakom (odabranim pružateljem usluge) identificirati ključne mjere i strategije koje će omogućiti ostvarenje tih ciljeva.
 4. Planiranje i provedba: Slijedi razrada detaljnog plana i rasporeda aktivnosti kako bi se isto oblikovalo u jasan akcijski plan po kojem će Prijavitelj postupati,
 5. Kontrola i praćenje: Tijekom provedbe projekta, uspostavlja se sustav za kontrolu i praćenje napretka prema postavljenim ciljevima. Isto će se postići uspostavom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-jeva) koji će omogućiti praćenje i evaluaciju učinka digitalne transformacije. KPI-ji će uključivati ​​povećanje produktivnosti, smanjenje grešaka u proizvodnji, kvalitetniju korisničku podršku, efikasniji razvoj novih proizvoda te povećanje digitalnog angažmana kupaca.

Mjere za postizanje uključuju:

Proces pružanja korisničke podrške mijenja se implementacijom višekanalne komunikacije: Kroz digitalizaciju, tvrtka će omogućiti kupcima da se obrate koristeći različite digitalne kanale kao što su e-mail, chat, društvene mreže ili web obrasci. Kroz izradu strategije će se analizirati moguća rješenja i alati te odabrati najoptimalnije.

Istraživanje mogućnosti za korištenje chatbotova: Implementacija chatbotova će pružiti brze odgovore na uobičajena pitanja korisnika te smanjiti opterećenje na tim za podršku kako bi pružili personalizirane odgovore i rješenja korisnicima. Kroz izradu strategije će se analizirati moguća rješenja i odabrati ono koje odgovara potrebama Prijavitelja.

Proces administracije poslovanja planira se mijenjati automatizacijom procesa, čime će se rutinske i ponavljajuće zadatke nastojati ubrzati i automatizirati, pri čemu je potrebno razmotriti predložene alate i mogućnosti, pri čemu se velik naglasak stavlja na upravljanje dokumentacijom.

Proces osiguranja kvalitete i kontrola mijenja se uvođenjem sustava praćenja i procedurama koje će se digitalizirati u svrhu bolje kontrole i brže detekcije proizvoda koji ne ispunjavaju očekivane standarde kvalitete. Kroz digitalizaciju, podaci o kvaliteti i kontrolnim mjerama će se analizirati kako bi se identificirali uzorci, prepoznali potencijalni problemi i predvidjeli mogući kvarovi što omogućuje poduzimanje preventivnih mjera i optimizaciju kvalitete proizvoda.

Kroz uspostavljanje ostvarivih ciljeva i mjera za njihovo ostvarenje, strategija digitalne transformacije će omogućiti poduzeću KOMOP d.o.o. da strateški i sustavno pristupi digitalnoj transformaciji, što će poboljšati njegovu konkurentnost u industriji i osigurati otpornije poslovanje za jačanje izvoza.

Izrada plana digitalne transformacije omogućuje Prijavitelju da jasno definira svoje ciljeve i prioritete u digitalnoj transformaciji. Definiranje ostvarivih ciljeva pomaže usmjeriti resurse i napore na ključne inicijative, umjesto da se rasprše na nepovezane ili neefikasne aktivnosti što povećava fokusiranost i usmjerenost poduzeća prema konkretnim pomacima i jačanju konkurentnosti za daljnji rast i razvoj.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.500,00 EUR

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 10.000,00 EUR

Udio EU u financiranju projekta iznosi 6.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta

27.10.2023. – 27.10.2024.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@komop.hr