Naziv projekta

Digitalna transformacija uvođenjem novog hardwarea i softverskih rješenja te poslovnih modela u proizvodne i poslovne procese tvrtke KOMOP d.o.o.

Šifra projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0686

Kratki opis projekta

Poduzeće Komop d.o.o. je u 2020. godini uspješno provelo projekt “Ulaganje u IKT infrastrukturu radi povećanja konkurentnosti tvrtke KOMOP d.o.o.” U predmetnom projektu Korisnik je nabavio specijalizirani softver za kreiranje, pripremu, autorizaciju te čuvanje različitih tipova dokumenata, ERP sustav te potrebnu hardversku opremu. U periodu od 2020. do 2022. godine došlo je do rasta poslovanja, povećanje broja klijenata, novih proizvoda i usluga te je sukladno navedenome stvorena potreba za potpunom digitalnom transformacijom poduzeća, a koja će se dijelom nastavljati na IKT rješenja uvedena u 2020. godini dok će u drugom dijelu uključivati digitalizaciju poslovnih modela i procesa koji se trenutno obavljaju manualnim pristupom.

Poslovni procesi koji će se unaprijediti provedbom projekta su:

 1. Poslovni proces logistike
 2. Poslovni proces natječaja javne nabave
 3. Poslovni proces upravljanja ljudskim potencijalom
 4. Poslovni proces upravljanja imovinom
 5. Poslovni proces strateškog planiranja

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Plan digitalne transformacije,
 2. Nabava i implementacija digitalnih rješenja, opreme i tehnologija,
 3. Jačanje kompetencija zaposlenika,
 4. Upravljanje projektom,
 5. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt se provodi s ciljem jačanja tržišne pozicije i produktivnosti poduzeća kroz digitalnu transformaciju koja će omogućiti novo i značajno poboljšanje poslovnih modela i organizacijskih praksi, digitalizaciju poslovnih procesa te jačanje digitalnih vještina za razvoj proizvoda, usluga i procesa.

Povećanje konkurentnosti očituje se kroz:

 1. Povećanje efikasnosti optimizacijom poslovnih procesa,
 2. Digitalizaciju poslovnih procesa,
 3. Korištenje novih tehnologija na tržištu,
 4. Porast prihoda,
 5. Izgradnju digitalnih kapaciteta zaposlenika,
 6. Rast na novim tržištima.

Uspješna realizacija projekta dovest će do ostvarenja sljedećih rezultata:

Povećanje prihoda od prodaje u godini m+2 (2026) za više od 20%;

Unaprjeđenje 5 poslovnih procesa Korisnika uvođenjem digitalnih rješenja;

Povećanje konkurentnosti, efikasnosti i produktivnosti poduzeća Korisnika;

Edukacija 25 zaposlenika Korisnika (više od 50%) u svrhu jačanja digitalnih vještina;

Ulaganje u digitalnu transformaciju poduzeća s ciljem jačanja tržišne pozicije poduzeća.

Održivost rezultata nakon dovršetka projekta će se realizirati korištenjem vlastitih sredstava proizašlih iz prodaje proizvoda na ciljanim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.599,96 EUR

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 125.279,97 EUR

Udio EU u financiranju projekta iznosi 68.903,98 EUR

Razdoblje provedbe projekta

01.05.2023. – 01.05.2025.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@komop.hr

Linkovi

strukturnifondovi.hr

https://planoporavka.gov.hr
https://fondovieu.gov.hr/eu-fondovi

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.